Sứ Mệnh Rồng - Dragon Destiny Sohagame

Trang chủ > Sự kiện > NÂNG CẤP BẢN THÂN - NHẬN CÁNH CỰC NGẦU

NÂNG CẤP BẢN THÂN - NHẬN CÁNH CỰC NGẦU

NÂNG CẤP BẢN THÂN - NHẬN CÁNH CỰC NGẦU - 1

NÂNG CẤP BẢN THÂN - NHẬN CÁNH CỰC NGẦU

Thời gian: 11:00 - 23:59 ngày 15/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc nhận quà kèm theo

- Tích nạp 1000KC nhận Vũ khí 22x2, Táo x30

- Tích nạp 5000KC nhận Cánh hủy diệt, đá cường hóa cao cấp x 3

Lưu ý:

- Mỗi nhân vật chỉ được nhận duy nhất 1 lần

- Quà được phát vào ngày 16/01

Game SG140