Sứ Mệnh Rồng - Dragon Destiny Sohagame

Trang chủ > Sự kiện > TAY SAI CỦA QUỶ - TỬ THẦN VẪY GỌI

TAY SAI CỦA QUỶ - TỬ THẦN VẪY GỌI

TAY SAI CỦA QUỶ - TỬ THẦN VẪY GỌI - 1

TAY SAI CỦA QUỶ - TỬ THẦN VẪY GỌI

Thời gian: 00:00 ngày 19/01 - 23:59 ngày 23/01

ĐĂNG NHẬP HÀNG NGÀY NHẬN QUÀ THẢ GA

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đăng nhập hàng ngày nhận ngay Mảnh TT Cao x20, Sữa x10, Bùa tốc 2 x3

-----------------------

CÀY CUỐC THÂU ĐÊM

- 400 vảy rồng : mũ tử thần 22
- 400 giấy da : giáp tay tử thần 22
- 400 nấm: giáp thân tử thần 22
- 400 bình mây mù : giáp chân tử thần 22
- 400 vỏ sò : giày từ thần 22 

 

Lưu ý: 

- Tất cả các sự kiện chỉ được nhận duy nhất 1 lần trong toàn bộ 5 ngày

- Quà được phát vào ngày 24/01

- Không tính nguyên liệu có sẵn

Game SG140