Sứ Mệnh Rồng - Dragon Destiny Sohagame

Trang chủ > Sự kiện > TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC - NHẬN PET SIÊU XINH

TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC - NHẬN PET SIÊU XINH

TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC - NHẬN PET SIÊU XINH - 1

TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC - NHẬN PET SIÊU XINH

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 17/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu đạt mốc nhận quà kèm theo

- Tiêu 5000KC nhận : mảnh thời trang cao x 30, Táo x 50, khoáng level 5 x 5,2000 EXP
- Tiêu 10.000KC nhận: 3000KC, trứng trang bị x 8, mảnh pet tiên cá x 80

Lưu ý:

- Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần duy nhất

- Quà được phát vào 18/01

- Để nhận được cả 2 mốc cần tiêu 15000KC

Game SG140