Sứ Mệnh Rồng - Dragon Destiny Sohagame

Trang chủ > Tin tức > HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 1

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB

 

Các Hiệp Sĩ thực hiện các bước sau để tiến hành nạp thẻ:

Bước 1: Truy cập link trang nạp thẻ mới: https://nap.sumenhrong.soha.vn/ hoặc click Tại Đây:

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 2

Bước 2: Đăng nhập - Điền Vietid/Soha/Game

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 3

Bước 3: Điền mật khẩu

Bước 4: Chọn server cần nạp

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 4

Bước 5: Chọn gói cần nạp

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 5

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán - Đồng ý hoàn thành nạp tiền hoặc nạp thêm tiền nếu chưa đủ

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 6

Bước 7: Chọn ô được bôi đỏ phía bên tay phải để xem lịch sử nạp (Nếu muốn)

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ QUA WEB SỨ MỆNH RỒNG - 7

 

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

Game SG140